South West Gnó Skillnets

Tá South West Gnó Skillnet ar an bhfód ó deineadh nasc idir Killarney Training Network Skillnet (KTN) agus Gaeltachtaí na Mumhan Skillnet

South West Gnó Skillnet

Fáilte chuig suíomh South West Gnó SKILLNET.

 

Tá South West Gnó Skillnet ar an bhfód ó deineadh nasc idir Killarney Training Network Skillnet (KTN) agus Gaeltachtaí na Mumhan Skillnet (fé stiúir Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne), dhá chomhlacht a raibh a n-ainmneacha in airde maidir le soláthar oiliúna sa láthair oibre.

Cúrsaí ag teacht go luath

Course / Cúrsa Date/Time / Dáta/Am
Focus Business Referral Networking Programme 01/01/2020 - 31/12/2020
All Day
Book
Cláraigh
Leadership Training 07/01/2020 - 31/01/2020
9:00 am - 4:30 pm
Book
Cláraigh
National Trainee Manager Development Programme 13/01/2020 - 18/12/2020
All Day
Book
Cláraigh
VNA/Turrett Refresher Training 25/01/2020
All Day
Book
Cláraigh
Shaping Conversations for Success 28/01/2020 - 29/01/2020
All Day
Book
Cláraigh
Cúrsaí

Cláraigh inniu

Tá Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. tar éis maoiniú a aimsiú chun gréasán oiliúna a chur ar bun, Skillnet Ghaeltachta, tiomnaithe go huile is go hiomlán do shainriachtanaisí do chomhlachta féin.Cláraigh inniu

South West Gnó Skillnet

Tá South West Gnó Skillnet ar an bhfód ó deineadh nasc idir Killarney Training Network Skillnet (KTN) agus Gaeltachtaí na Mumhan Skillnet (fé stiúir Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne), dhá chomhlacht a raibh a n-ainmneacha in airde maidir le soláthar oiliúna sa láthair oibre.Breis eolais fúinn

Nuacht is déanaí

‘SOUTH WEST GNÓ SKILLNET SECURES FUNDING FOR 2017 AND PLANS TO DELIVER MORE QUALITY TRAINING PROGRAMMES FOR MEMBERS’ ALSO EXCEEDS 2016 TARGETS - South West Gnó Skillnet has secured funding for 2017 and plans to deliver quality training for enterprises from the Gaeltachtaí, as well as Killarney and across the South West region. In 2016, South West Gnó Skillnet exceeded its targets and a total of 3,500 training days were completed by participants attending the 100+ training programmes that were delivered for South West Gnó Skillnet members. 500 trainees availed of these courses and 150 job seekers were facilitated on training programmes. Network Manager Katie Kerin said she was very happy with the response and uptake of training from Member Companies. “We delivered […]
Breis

Cuid des na cliaint atá againn

Seo a leanas cuid den aiseolas atá curtha ar fáil

The trainer was very knowledgeable on Excel and made the training interesting

Excellent course, very practical training

Information presented in an easy to understand manner

Good interactive discussions and advice

I loved this training session. It has to be one of the best training sessions I have attended, this was due to the course lay out and definitely the trainer

Excellent training and very well delivered. Totally different to all other trainings I have been on before and I would advise anyone who will be responsible for giving training to take this course

Is gréasán traenála neamhbhrabúsach é SWG Skillnet atá á mhaoiniú ag an gClár Náisiúnta Traenála Skillnet. Cuireann an gréasán roimhe bonn a chur faoi chothú agus fás na gcomhlachtaí atá ann cheana, agus faoi fhorbairt chomhlachtaí nua trí thionscnaimh thábhachtacha straitéiseacha a chur ar fáil sa traenáil agus sa ghréasánú.

National Development Plan
Oideachais Agus Scileanna / Education and Skills
Skilnets Enterprise-led learning networks