Foireann

Cúlra & Structúr

Is gréasán traenála neamhbhrabúsach é “South West Gnó Skillnet” atá á mhaoiniú ag an gClár Náisiúnta Traenála Skillnets. Cuireann an gréasán roimhe bonn a chur faoi chothú agus fás na gcomhlachtaí atá ann cheana, agus faoi fhorbairt chomhlachtaí nua trí thionscnaimh thábhachtacha straitéiseacha a chur ar fáil sa traenáil agus sa ghréasánú.

  • Dlúth-ailíniú a bhaint amach le cuspóirí gnótha na mball-chomhlachtaí.
  • Traenáil agus forbairt ar an gcaighdeán is airde a chur ar fáil trasna an réigiúin ar fad.
  • Cumhacht caiteachais an ghréasáin agus an maoiniú a chuireann Skillnets ar fáil a úsáid chun traenáil a chur ar fáil ar bhonn an-éifeachtúil ar chostas.

Má tá a thuilleadh eolais uait faoin ngréasán, cuir ríomhphost chughainn ag katie@southwestgno.com

Grúpa Stiúrtha an Ghréasáin

Dhá chomhlacht déag as baill an ghréasáin..

Tá Coiste Stiúrtha an Ghréasáin ceaptha do réir dáileadh na gcomhlachtaí sna Gaeltachtaí éagsúla agus sna hearnálacha éagsúla. Is iad na fachtóirí is mó a tugadh san áireamh agus an coiste stiúrtha á cheapadh ná an toil a bheith páirteach, cumas am a chur ar fáil, agus leibhéal na páirtíochta sa traenáil go dtí seo (i gcásanna áirithe), chomh maith le fachtóirí geografacha agus earnálacha. Beidh ar bhaill an ghrúpa stiúrtha teangmháil a dhéanamh go minic leis na ball-chomhlachtaí ina réigiún nó ina n-earnáil féin.

Coiste Stiúrtha
Gearóid  Ó Brosnacháin    
Cathaoirleach
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo.
Dónal Mac an tSíthigh
Bainisteoir Ghréasáin  
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo.
Karen Hayes
Ball don gcoiste stiúrtha
Liebherr Container Cranes Limited
Liam Suipéal   
Ball don gcoiste stiúrtha
Coláiste na Rinne
Bríd Lucey
Ball don gcoiste stiúrtha
Killarney Race Course
Bríd Brosnan
Ball don gcoiste stiúrtha
Cumann Lucht Tráchtála Chill Áirne
Sarah Mannix
Ball don gcoiste stiúrtha

The Lake Hotel
Patricia Keogh  
Ball don gcoiste stiúrtha
Head Start HR
Anne Hannan  
Ball don gcoiste stiúrtha
Aisling Software
Kathleen Cronin  
Ball don gcoiste stiúrtha
The Malton Hotel
Jason Higgins
Ball don gcoiste stiúrtha
Aghadoe Heights Hotel

Príomhaí an Ghréasáin

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo – www.cfcd.ie

Is comharchumann forbartha é CFCD atá lonnaithe i mBaile an Fheirtéaraigh, An Daingean, Co. Chiarraí. Tá an comharchumann ann le daichead bliain agus lena linn sin tá éirithe go hiontach leis i bhforbairt na Gaeltachta.  

Is ionad oiliúna FETAC iad CFCD.

Baill an Ghréasáin

Forbrófar clár chun cothú a dhéanamh ar idirghabháil idir na baill agus ar a bpáirtíocht i ngíomhartha an ghréasáin; is é Bainisteoir an Ghréasáin a riarfaidh an clár sin, faoi mhaoirseacht an Ghrúpa Stiúrtha.

Is é Bainisteoir an Ghréasáin, le treoir agus maoirseacht ón nGrúpa Stiúrtha, a chomhordnóidh na gníomhartha a eascróidh as cláracha traenála, a fhostóidh comhairleoirí, a dhéanfaidh measúnú agus iniúchadh agus a láimhseálfaidh gnóthú na dteastas.

Share This