Maoiniú breise fachta ag South West Gnó Skillnet

Tá maoiniú breise curtha ar fáil ag Skillnets Teo. Cuirfear cúrsaí oiliúna breise ar fáil do chomhlachtaí i rith na bliana. Tá an greasán ag déanamh go maith agus tá spriocanna á sharú i mbliana.

SPRIOCANNA AIMSITHE AGUS SÁRAITHE ARIS i 2014

Tá na spriocanna aimsithe agus sáraithe don chuid is mó arís ag SWG Skillnet. Ghlac comhlachtaí ó na Gaeltachtaí chomh maith le Cill Áirne agus trasna Contae Chiarraí i gcoitinne páirt lárnach sa tógra i rith 2014.